Vijesti iz medicine

Bazični kurs artroskopije ramena

Prvi bazični kurs artroskopije ramena sa međunarodnim učešćem u organizaciji tuzlanske Klinike za ortopediju i traumatologiju i Ortopedske klinike Valdoltra iz Slovenije pokazao je važnost primjene i poboljšanja postojećih znanja, kao i usvajanja novih naročito za mlade kolege. Cilj organizatora – predstaviti najnovija dostignuća u liječenju patologije ramena i usvojiti nove smjernice u tretmanu ligamenata u potpunosti je ispunjen.

“Raduje ovako dobar odziva ljekara iz BiH i regije na ovu edukaciju jer se procedura artroskopije ramena u UKC Tuzla samostalno sprovodi u posljednje dvije godine, a postignuti rezultati nas čine izuzetno zadovoljnima”, kazao je načelnik Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla Alen Kamerić.

“Raduje ovako dobar odziva ljekara iz BiH i regije na ovu edukaciju jer se procedura artroskopije ramena u UKC Tuzla samostalno sprovodi u posljednje dvije godine”

načelnik Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla Alen Kamerić

Predsjednik Udruženja ortopeda i traumatologa BiH prof. dr. Mirza Bišćević u svom obraćanju je istakao da je tema stručnog skupa jako aktuelna iz razloga što se procedura artroskopije ramena u BiH izvodi u samo određenim centrima, a edukacije poput ovih daju nadu da će se pristupiti uvođenju pomenute procedure i u druge centre u državi.

Prof. dr. Radoslav Marčan, direktor Ortopedske bolnice Valdoltra iz Republike Slovenije je istakao da Univerzitetski klinički centar Tuzla i Ortopedska bolnica Valdoltra imaju potpisan Memorandum o saradnji iz 2016. godine u okviru kojeg su realizovane edukacije, usavršavanja i razmjena naučnih i stručnih iskustava u oblasti ortopedije.

“Artroskopija ramena je minimalno invazivna procedura koja se izvodi kroz manje otvore od nekoliko milimetara uz pomoć kamere što predstavlja prednost u odnosu na klasičnu operaciju. Oporavak pacijenata je brži čime se značajno smanjuju troškovi bolničkog liječenja”, kazao je prof. dr. Marčan pohvalivši dobru saradnju sa zdravstvenim centrima gdje se ovi zahvati već obavljaju.

Bedrana Kaletović

Bedrana Kaletović je diplomirani žurnalista koja je svoju karijeru posvetila provjerenom i na činjenicama temeljenom izvještavanju o medicinskim temama.