Bolesti i stanja

Šta je to endoskopska hirurgija sinusa?

Endoskopski pregled nosa danas je metoda koja postaje dio rutinskog pregleda svakog bolesnika, a posebno onih koji boluju od hroničnih bolesti nosa i paranazalnih sinusa. Primjena ove tehnike i tehnologije u operativnom liječenju oboljenja nosa i sinusa je postala „Zlatni standard“. Ona spada u red minimalno invazivnih hirurških procedura, kojom se smanjuje ne samo bol nakon operativnog zahvat, nego i sam postoperativni oporavak je znatno kraći i ugodniji za pacijenta. 

Primjena endoskopije je danas „Zlatni standard“ u operativnom liječenju oboljenja nosa i sinusa.

Preoperativna dijagnostika u endoskopskoj sinusnoj hirurgiji podrazumijeva pored endoskopskog pregleda i CT dijagnostiku paranazalnih sinusa. Time se mogu dijagnosticirati različite anatomske varijacije koje se uobičajenim pregledom ne mogu uočiti. Takođe, ovime se dobijaju podaci ne samo o anatomskim karakteristikama, nego i o patološki karakteristikama oboljenja, čime je hirurško liječenje individualizirano za svakog bolesnika. Danas se koriste 2D i 3D CT rekonstrukcije snimaka paranazalnih sinusa sa izrazitim kvalitetom koji poboljšava analizu struktura od strane hirurga. 

Indikacije za ovu operativnu metodu, odnosno oboljenja koja se ovom metodom mogu operisati su: 

 • Polipi nosa i paranazalnih sinusa
 • Ponavljane akutne upale sinusa
 • Hronične upale sinusa
 • Odstranjivanje stranih tijela
 • Ciste paranazalnih sinusa
 • Pojedini tumori paranazalnih sinusa i baze lobanje
 • Periorbitalni absces
 • Suženje suznih kanala
 • Dekompresija optičkog živca
 • Dekompresija orbite
 • Atrezije hoana
 • Ponavljana krvarenja iz nosa

Po urađenom operativnom zahvatu liječenje bolesnika ne prestaje. Vrlo važan segment u dobijanju zadovoljavajućih rezultata operativnog liječenja je i postoperativno praćenje bolesnika, čime se mogućnost pojave ranih ili kasnih komplikacija, kao i mogućnost ponovnog vraćanja osnovnog oboljenja svodi na minimum. Često, postoperativno liječenje podrazumijeva upotrebu niza različitih lijekova koje indicira hirurg. Takođe, ukoliko je riječ o pojedinim tumorima, u zavisnosti od vrste tumora, liječenje nastavlja multidisciplinarni tim ljekara u vidu konzilijuma, koji daje preporuke za nastavak liječenja. 

OCIJENITE OVAJ ČLANAK:
Sending
User Review
4.56 (9 votes)

Hasan Altumbabić

Mr.med.sc. Hasan Altumbabić je specijalista otorinolaringologije, uposlen u JZU UKC Tuzla. Primarna polja interesa su mu endoskopska hirurgija nosa i paranazalnih sinusa i hirurgija vrata.

Video podcast