Zdravlje i prehrana

Šta trebate reći svom stomatologu?

Neka zdravstvena stanja i lijekovi mogu utjecati na Vaše oralno zdravlje,  ili mogu utjecati na tretman koji dobijete i materijale koje koristi Vaš stomatolog. Dakle, kada posjetite stomatologa, oni će vas pitati o vašoj anamnezi – to jest, o svim medicinskim stanjima ili alergijama koje imate, i o svim tretmanima, operacijama  koje imate ili ste imali kao i lijekovima koje koristite. Neće svaka operacija ili svaki lijek koji koristite biti važan za stomatologa. Ali ponekad stvari koje možda ne znate mogu utjecati na Vaše oralno zdravlje i na način na koji je stomatolog u stanju da Vas liječi.

O kakvim stvarima trebam reći svom stomatologu kada posjetim ordinaciju?

Stomatolog će Vam kod uzimanja anamnestičkih podataka postaviti mnoga pitanja, od osobnih podataka – poput datuma rođenja – do bilo kojeg tretmana koji ste imali ili ste imali u prošlosti. Također će željeti znati imate li bilo kakve bolesti ili stanja, uzimate li redovne lijekove ili lijekove i imate li alergije na lijekove, hranu ili alergiju bilo koje druge vrste.
Također će vas zatražiti sve druge informacije za koje smatraju da su relevantne za Vaše oralno zdravlje ili liječenje zuba.To je potrebno da bi Vam se mogao pružiti najbolji i najsigurniji tretman. Podaci će se staviti u Vaš stomatološki karton i anamnestički podaci koje podjelite sa Vašim stomatologom su podaci koje se ne dijele i u potpunosti su povjerljivi. Oni su takođe zaštićeni zakonima o zaštiti podataka.

Zašto bi moj stomatolog morao znati o bilo kakvim operacijama koje sam možda imao?

Neće svaka operacija biti važna. Ali ponekad stvari koje možda ne znate mogu utjecati na vaše oralno zdravlje i na način na koji je stomatolog u stanju da vas liječi.Stomatološkom timu je puno bolje da ima sve informacije kako bi se mogao korektno i bez problema odnositi prema Vama.

Kako lijekovi koje uzimam moj stomatološki tretman i na moja usnu šupljinu?

Vrlo je bitno da svom stomatologu navedete svu terapiju koju koristite zbog mogućeg djelovanja lijekova na zdravlje Vaše usne šupljine, na sami tok stomatološke intervencije ali i na moguće pojave komplikacija. Važno je reći svom stomatologu o svim lijekovima i tabletama koje uzimate. Na primjer, ukoliko koristite antikoagulantnu terapiju kao na primjer Varfarin ( uključujući i redovnu terapiju Aspirinom ) vrlo je bitno da to kažete stomatologu ili oralnom hirurgu ukoliko Vam je potrebna ekstrakcija zuba ili neka hirurška intervencija. Ako treba da imate ekstrakciju zuba ili operativni hirurški zahvat, možda će vam savjetovati da promijenite način uzimanja ovih lijekova kako biste izbjegli rizik od krvarenja. Osim toga, mnogi lijekovi – i oni koji se izdaju na recept i oni koji se izdaju bez recepta – mogu izazvati posljedice u usnoj šupljini, kao što je na primjer „suha usta“. To može biti vrlo neugodno, a može dovesti i do većeg rizika od bolesti desni i karijesa. Kod ovakih slučajeve, Vaš stomatolog može Vas savjetovati kako najbolje riješiti ovaj problem.

Vrlo je bitno da svom stomatologu navedete svu terapiju koju koristite zbog mogućeg djelovanja lijekova na zdravlje Vaše usne šupljine, na sami tok stomatološke intervencije ali i na moguće pojave komplikacija.

Zašto moj stomatolog mora znati da li sam alergičan na bilo što?

Mnogi ljudi su alergični na određene lijekove poput na primjer penicilina i važno je da svom stomatologu kažete o alergijama koje imate. Neki ljudi su takođe alergični na lateks (gumu), što je bitno jer se lateks koristi u stomatološkim ordinacijama, od rukavica do koferdam membrana koje se koriste kod kanalnog liječenja zuba (endodontski tretman). 
Obavijestite stomatologa ako ste alergični kako bi mogao koristiti drugi materijal. Ako ste imali reakciju prvi put, ne zaboravite to reći stomatologu pri sljedećoj posjeti. Prijava eventualnih alergija je vrlo bitna i zbog upotrebe anestetika u stomatološkim intervencija.

Zašto moj stomatološki tim mora znati imam li hemofiliju?

Ako imate hemofiliju i potreban Vam je tretman koji može uzrokovati krvarenje, poput ekstrakcije zuba, obično ćete biti upućeni kod porodičnog ljekara i hematologa prije sam intervencije zbog eventulnog prilagođavanja terapije i predhirurške pripreme. O svoj terapiji koju koristite trebate obavjestiti stomatologa i oralnog hirurga. Na ovaj način se osigurava da nemate komplikacija i da sigurno primite potreban tretman.

Zašto moj stomatološki tim mora znati imam li hepatitis ili AIDS?

Stomatološke ordinacije vode veliku brigu kako ne bi prenijele infekciju s jednog pacijenta na drugog, ali će biti posebno oprezni ako znaju da ste pacijent sa hepatitisom ili AIDS-om, te zbog zaštite osoblja ordinacije a i drugih pacijenata potrebno je da obavjestite stomatologa ukoliko bolujete od neke od ovih infekcija.

Zašto trebate reći stomatologu o Vašem dijabetesu ?

Ljudi sa dijabetesom češće imaju bolesti desni. Takođe, ako neko sa dijabetesom ima bolesti desni, njihova kontrola nad nivoom šećera u krvi vjerovatno će biti lošija. Ako imate dijabetes, skloniji ćete biti i sporijem zacjeljivanju rana što je vrlo bitno kod ekstrakcija zuba i hirurških intervencija. Dakle, ako vam je izvađen zub, možda će trebati više vremena da zaraste rana. Recite svom stomatologu ili oralnom hirurgu ako imate dijabetes, je li tip 1 ili tip 2, i kako ga kontrolišete i koju terapiju koristite. Stomatolog će prema tome odrediti kako i kada izvršiti intervenciju i uputiti Vas u eventualnu pripremu ukoliko se radi o hirurškoj intervenciji.

Šta ako imam epilepsiju?

Epilepsija je još jedno stanje o kojem vaš stomatološki tim treba znati u slučaju da imate epileptički napadaj tokom same stomatološke intervencije i liječenja. Potrebno je i da navedete oblik oboljenja i terapiju koju korisitite. Osim zbog mogučnosti epileptičkog napada za vrijeme intervencije lijekovi koji eventualno koristite mogu utjecati i na Vaše oralno zdravlje, kao što je na primjer  Epanutin, koji može uzrokovati promjene desni, a stomatolog i parodontolog Vam mogu pomoći u slučaju pojave ovoga problema.

Moram li reći svom stomatologu da sam na bisfosfonatima?

Ako uzimate bisfosfonate za osteoporozu (bolest ‘krhke kosti’), moguće su komplikacije kod stomatoloških zahvata, posebno hirurških intervencija, te ako  uzimate ovaj lijek i trebate liječenje, Vaš stomatolog možda će tražiti konsultaciju ordinirajućeg ljekara  i adekvatnu pripremu prije intervencije. Ukoliko bifosfonate koristite ili ste koristili zbog terapije malignih oboljenja, potrebno je da o tome informišete stomatologa, posebno u slučaju potrebne ekstrakcije zuba ili oralne hirurške intervencije. 

Zašto je važno reći svom stomatologu da li uzimam antidepresive?

Neki antidepresivi mogu izazvati reakciju sa određenim lokalnim anesteticima. Kako biste bili sigurni da je Vaše liječenje što sigurnije i ugodnije, važno je to reći svom stomatologu.

OCIJENITE OVAJ ČLANAK:
Sending
User Review
5 (1 vote)
Oznake:

Zerina Hadžić Smajić

Dr. Zerina Hadžić je doktor stomatologije i specijalista iz oblasti oralne medicine i parodontologije. Magistar je stomatoloških nauka i kandidat na doktorskom studiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.