Autor -Jasmin Hamidović

Jasmin Hamidović je specijalista neuropsihijatrije, uposlen u Klinici za psihijatriju, UKC Tuzla.

Ovisnost o više različitih psihoaktivnih supstanci

Ovisnost o više različitih psihoaktivnih supstanci je delikventan obrazac korištenja više sredstava ovisnosti, a koji dovodi do klinički značajnog distresa. Manifestira se simptomima poput snažne želje za konzumacijom droga u velikim količinama...

Čitajte više