Autor -Maida Ferizović

Dr Maida Ferizovićje uposlena u Kantonalnoj bolnici Bihać, specijalistica je interne medicine i subspecijalistica gastroenterologije i hepatologije.

Značaj enteralne prehrane u gastroenterologiji

Enteralna prehrana, šta je to? Enteralna prehrana je, uz parenteralnu prehranu, jedna od dvije vrste umjetne prehrane koju imamo u medicini. To je tehnika potpore u kojoj se u tijelo unose različite hranjive tvari koje pacijent može trebati, obično...

Čitajte više