Autor -Miloš Guzijan

Dr. Miloš Guzijan je specijalista pneumoftiziologije sa poljem interesa u bolestima pluća sa posebnim aspektom na alergologiju, astmu, hroničnu opstruktivnu bolest pluća i karcinom pluća.

Plućna fibroza nakon COVID-19 infekcije

Infekcija SARS-COV-2 virusom je postalo vodeće oboljenje u svijetu u posljednjih godinu dana. Pacijenti nakon preležane akutne faze bolesti Covid-19 susreću se sa velikim brojem komplikacija bez obzira da li su liječeni ambulantno ili u bolničkim...

Čitajte više

Video podcast