Autor -Midhat Jašić

Prof.dr.sc. Midhat Jašić je redovni profesor na Tehnološkom fakultetu u Tuzli gdje radi kao Šef Katedre za prehrambenu tehnologiju. Renomirani je promotor ispravne prehrane i kulture prehrane.

Koliko su nam minerali potrebni u prehrani?

Od mineralnih tvari potrebnih ljudskom organizmu razlikujemoelektrolite, makrominerale i mikrominerale ili elemente u tragu. Minerali su anorganske tvari. Prirodno se nalaze u tlu i u vodi, a otuda dospiju u biljni organizam. Mnogi minerali su...

Čitajte više

Koliko je hranjivo voće i povrće?

Poznavanje nutritivnih svojstava voća i povrća, kao i njihovih prerađevina, je od izuzetne važnosti za svaku osobu, a posebno za one koji se bave proizvodnjom hrane. Nije dovoljno znati kako proizvesti proizvod nego i kako ostvariti zahtjeve i...

Čitajte više

Šta su to vitamini?

Vitamini su organski sastojci koji se nalaze u veoma malim količinama u hrani. Čovjeku su neophodni za održavanje zdravlja, rast i reprodukciju. U početku, kada su se tek počeli otkrivati, njihova hemijska struktura bila je nepoznata. Tada je...

Čitajte više

Video podcast