Autor -Marija Pajkanović

Marija Pajkanović je internista-gastroenterolog, uposlena u Univerzitetskoj bolnici Foča.