Autor - Samra Bešlija

Samra Bešlija-Ašćerić je doktor dentalne medicine. Rođena je u Sarajevu 1994. godine. 2013. godine upisuje Stomatološki fakultet sa klinikama koji završava 2019. godine. Dobitnik je priznanja “Srebrna značka Univerziteta u Sarajevu”.

Šta je to bakterijska rezistencija?

Antibiotska era započela je ranih 1940-ih godina kliničkom primjenom penicilina. Naknadno otkriće, razvoj i klinička upotreba drugih antibiotika rezultirali su efikasnom terapijom protiv bakterijskih patogena. Ti su lijekovi bili toliko efikasni da su mnogi stručnjaci smatrali da su bakterijske zarazne bolesti pod potpunom terapijskom kontrolom...

Pročitajte više