Autor - Tanja Kovač

Mr.pharm. Tanja Kovač je uposlena u bolnici JZU “Sveti apostol Luka” Doboj.

Uloga enteralne prehrane u tretmanu COVID-19 infekcije

Teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2, ranije 2019-nCoV) novi je soj koronavirusa iz porodice Coronaviridae i smatra se odgovornim za izbijanje niza nedavnih akutnih atipičnih respiratornih infekcija. Bolest uzrokovana ovim virusom, nazvana coronavirusna bolest 19 ili jednostavno COVID-19 prvi put je registrovana u kineskom...

Pročitajte više