Autor -Tanja Kovač

Mr.pharm. Tanja Kovač je uposlena u bolnici JZU “Sveti apostol Luka” Doboj.