Autor - Zerina Hadžić Smajić

Zerina Hadžić SmajićDr. Zerina Hadžić je doktor stomatologije i magistar stomatoloških nauka.  Primarno polje interesovanja su joj oralno zdravlje i estetska stomatologija.

Diabetes i parodontalno oboljenje

Diabetes je metabolička bolest koju karakteriše hronična hiperglikemija. Kako diabetes nije prolazno stanje, pacijenti mogu razviti razne komplikacije. Do komplikacija dijabeta dolazi uglavnom zbog mikrovaskularnih i makrovaskularnih promjena koje utječu na važne strukture poput srca, mozga, bubrega i očiju. Parodontitis je često hronično...

Pročitajte više