Member Directory

Prof.dr.Amila Alikadić Husović, specijalista oftalmologije I načelnica klinike za očne bolesti KCUS.

Dr Slavica Marić rutinski se bavi stereotaksičnom radioterapijom kranijalnih i ekstrakranijalniih tumora (radiohirurgija/SRS i SBRT). Najčešći tumori kojima se bavi su genitourinarni i  tumori pluća. Autor i koautor preko 20 naučnih i stručnih radova objavljenih u recenziranim i indeksiranim časopisima, te jedan od autora univerzitetskog udžbenika “Radijaciona onkologija”. Doktorand je na završnoj godini doktorskih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Senad Šadić je inženjer medicinske radiologije, odgovorni medicinski tehničar na klinici za radiologiju, JZU UKC Tuzla.

Mr.pharm. Tanja Kovač je uposlena u bolnici JZU “Sveti apostol Luka” Doboj.

Marija Pajkanović je internista-gastroenterolog, uposlena u Univerzitetskoj bolnici Foča.

Dr.Danijela Mucović je specijalista otorinolaringologije i šef odjeljenja za ORL u Bolnici Trebinje.

Dr Maida Ferizovićje uposlena u Kantonalnoj bolnici Bihać, specijalistica je interne medicine i subspecijalistica gastroenterologije i hepatologije.

Dr.Valerija Petrušić je specijalista psihijatarije, radi u Centru za mentalno zdravlje pri JZU Dom zdravlja “Dr Ljubomir Ćeranić” Sokolac.

Dr.Sabina Ćemalović je specijalizant kardiologije u Kantonalnoj bolnici ¨Dr Irfan Ljubijankić¨ u Bihaću.

Sending
User Review
0 (0 votes)

Zadnje iz ove kategorije