Tag - smog

Aerozagađenje: kako se zaštititi?

Uticaj aerozagađenja na zdravlje i mjere zaštite Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije aerozagađenje je uzrok smrti oko 8 miliona ljudi u svijetu...