Bolesti i stanja

Rehabilitacija plućnih bolesnika

Rehabilitacija plućnih bolesnika je terapijski koncept namijenjen prvenstveno onim pulmološkim pacijentima kod kojih se, i pored optimalne medikamentozne terapije, ne mogu postići zadovoljavajući rezultati. Kod mnogih pulmoloških oboljenja, a posebno kod hronične opstruktivne bolesti pluća (HOPB), otežano disanje (dispnea) je simptom zbog koga pacijenti najviše pate i zbog kojeg se javljaju ljekaru. Ove smetnje se javljaju u miru a posebno pojačavaju pri fizičkom naporu, a najčešća reakcija na otežano disanje je smanjenje fizičke aktivnosti.

Cilj pulmološke rehabilitacije je smanjenje simptoma i poboljšanje kvaliteta života ljudi sa hroničnim plućnim bolestima. Navedeno se postiže kroz poboljšanje mišićne snage i izdržljivosti te kroz obuke i savjetovanja pacijenata da vježbe i tehnike samopomoći naučene u toku rehabilitacije nastave provoditi kod kuće.

Na pulmološku rehabilitaciju se prvenstveno upućuju:

 • Pacijenti sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća (HOPB);
 • Pacijenti sa bronhijalnom astmom (svi oblici astme);
 • Pacijenti nakon postoperativnih tretmana na grudnom košu;
 • Pacijenti koji imaju druge pulmološke bolesti kod kojih se uz primjenu medikamentozne terapiju nije mogao postići odgovarajući rezultat.

Pulmološka rehabilitacija obuhvata:

 • Medikamentoznu terapiju.
 • Intenzivnu individualnu i grupnu trening terapiju (fizički trening) u okviru koje se provode: disajna gimnastika, trening disajne muskulature, trening jačanja mišićne snage (tegovi, thera-band trake, lopte), trening izdržljivosti (ergometar, tredmil traka), nordijsko hodanje, obuka hoda stepenicama, sport terapija, kružni trening, trening na vibracionoj platformi, trening mišića karličnog dna, igre prilagođene stanju pacijenta.
 • Liječenje i profilaksa osnovne bolesti (npr. profilaksa osteoporoze).
 • Obuku provođenju aktivnostima svakodnevnog života (ADL).
 • Postupke za oslobađanje od šlajma – inhalacija, perkusija, asistirana drenaža, drenažni položaji.
 • Individualnu i grupnu psihosocijalnu podršku.
 • Posebna vrijednost se pridaje edukaciji pacijenata koja obuhvata:
 • HOPB školu (za pacijente sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća).
 • Školu za pacijente oboljele od astme.
 • Školu o ishrani i savjete jer je neishranjenost usljed pulmološke bolesti (respiratorna kaheksija) česta komplikacija.
 • Školu trajne terapije kisonikom (samo za pacijent koji su na trajnoj terapiji kiseonikom).

Cilj edukacije ja da se pacijent detaljno informiše o svojoj bolesti i mogućnostima njenog liječenja, pravilnom uzimanju „pumpice“ kao i da nauči da ,,živi sa svojom bolešću“. Posebno je važno obučiti pacijenta da pravovremeno prepozna simptome pogoršanja i, u slučaju da do pogoršanja dođe, sam sebi pruži prvu pomoć.

Uz adekvatnu medikamentoznu terapiju i rehabilitaciju poboljšava se kvalitet života hroničnih plućnih bolesnika, smanjuje se broj hospitalizacija kao i njihova dužina. Pacijenti manje pate od osjećaja gušenja, osjećaju se snažniji i izdržljiviji te im je kvalitet života znatno bolji.

OCIJENITE OVAJ ČLANAK:
Sending
User Review
4.5 (2 votes)

Dejan Dragišić

Dr. med. Dejan Dragišić, specijalista pneumoftiziolog. Zaposlen u dispanzeru za plućne bolesti i tuberkulozu u JU Dom Zdravlja Sarajevo. Primarno polje interesa alergologija, imunologija, astma i hronična opstruktivna plućna bolest kao i opšta pulmologija.