Kategorija - Bolesti i stanja

Bolesti i stanja

Diabetes i parodontalno oboljenje

Diabetes je metabolička bolest koju karakteriše hronična hiperglikemija. Kako diabetes nije prolazno stanje, pacijenti mogu razviti razne komplikacije. Do komplikacija dijabeta dolazi uglavnom zbog mikrovaskularnih i makrovaskularnih promjena koje utječu na važne strukture poput srca, mozga, bubrega i očiju. Parodontitis je često hronično...

Pročitajte više
Bolesti i stanja Lijekovi i suplementi

Vitamin D i astma

Niska razina D vitamina u krvi (“sunčani vitamin”) povezuje se s povećanim rizikom napada astme u djece i odraslih s astmom. Provedeno je nekoliko kliničkih ispitivanja u kojima je ispitano može li vitamin D spriječiti napade astme i poboljšati kontrolu simptoma astme u djece i odraslih. Međutim, rezultati iz studija koje se smatraju...

Pročitajte više
Bolesti i stanja

Kad se preklope astma i hronični bronhitis…

Astma-COPD sindrom preklapanja (ACOS) je kada pacijent ima simptome i astme i kronične opstruktivne plućne bolesti (HOPB). HOPB čini hronični bronhitis i plućni emfizem i/ili kombinacija obje bolesti. ACOS dijeli karakteristike oba HOPB i astme. Sindrom preklapanja karakteriziran je varijabilnim protokom vazduha u disajnim putevima uz određeni...

Pročitajte više
Bolesti i stanja Porodica i trudnoća

Kašalj u djece

Kašalj je fiziološki akt odbrane respiratornog sistema kojem je krajnji cilj osloboditi disajne puteve od stranog tijela ili prevelike bronhalne sekrecije. Refleks kašlja u čovjeka se razvio kao zaštitini mehanizam tokom razvoja pluća. To je voljna ili nehotična pojava. Kašalj nastaje podraživanjem receptora koji su osjetljivi na mehaničke i...

Pročitajte više
Bolesti i stanja Porodica i trudnoća

Ljetne viroze

Ljetne viroze prijete uvijek, a nerijetko na ljetovanju zbog stresa prije godišnjeg odmora imunitet često oslabi. Upravo zato se često razbolimo baš na godišnjem odmoru. Ljetne viroze, najčešće su praćene visokom temperaturom, kašljem, vodenastom sekrecijom iz nosa, a nekada i proljevom i povraćanjem. Najčešće brzo dođu i brzo odu. Često traju dva...

Pročitajte više
Bolesti i stanja

Dokazivanje droge u biološkim tečnostima

Nekada i pored jasne kliničke slike nekih narkomana, kada se lako može posumnjati pod dejstvom koje psihoaktivne supstance se nalazi, postoje situacije kada je neophodno da se postavljena sumnja potvrdi i na egzaktan način, putem kvalitativnog dokazivanja droge u biološkim tečnostima. Na žalost, nije moguće, da se svaka droga uvijek laboratorijski...

Pročitajte više
Bolesti i stanja

Šta je to endoskopska hirurgija sinusa?

Endoskopski pregled nosa danas je metoda koja postaje dio rutinskog pregleda svakog bolesnika, a posebno onih koji boluju od hroničnih bolesti nosa i paranazalnih sinusa. Primjena ove tehnike i tehnologije u operativnom liječenju oboljenja nosa i sinusa je postala „Zlatni standard“. Ona spada u red minimalno invazivnih hirurških procedura, kojom...

Pročitajte više
Bolesti i stanja

Šta je to astma i kako se liječi?

Astma je heterogena bolest, hronična opstruktivna upalna bolest disajnih puteva koja uzrokuje probleme pri disanju. Karakteriše je neprimjereno jak imunološki odgovor i hronična upala traheobronhalnog stabla. Bolest se javlja u epizodama, tj. akutna pogoršanja bolesti izmjenjuju se periodima u kojima nema simptoma astme. Naslijeđe igra ulogu u...

Pročitajte više