Uslovi korištenja

1. Opšti uslovi

Internet portal webDR.ba su u vlasništvu DSO “Portal CME.ba”, Tuzla (u daljnjem tekstu: CME.ba). Za vrijeme korištenja Portala webDR.ba, primjenjuju se ovdje navedena pravila i opšti uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni u Bosni i Hercegovini.

webDR.ba je Internet portal namjenjen edukaciji i informisanju opšte populacije o zdravstvenim i medicinskim temama. Informacije koje ovdje nađete nisu zamjena za Vaše znanje i iskustvo, niti se mogu shvatiti kao medicinska preporuka za liječenje. Informacije navedene na ovome portalu su informativnog karaktera.

webDR.ba zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove opšte uslove korištenja te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene opštih uslova korištenja stupaju na snagu objavljivanjem na ovim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

2. Korištenje sadržaja

Korištenjem sadržaja korisnik webDR.ba prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja, te prihvaća koristiti sadržaj portala CME.ba isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost. Preporuke i upute navedene na ovome portalu nisu zamjena za zdrav razum i primjereno rasuđivanje, te ne moraju nužno biti primjenjive na svaku osobu.

Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije s kvalificiranim medicinskim osobljem. Za specifične savjete i upute u svezi s proizvodima i uslugama spomenutim na ovoj web stranici, molimo da se obratite izravno na medicinske izvore, liječničko i ljekarničko osoblje, te na tijela koja izdaju rješenja o stavljanju lijekova i medicinskih pomagala u promet u vašoj zemlji.

webDR.ba izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje ovog portala i/ili njegovog sadržaja na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u BiH, kao i dobri običaji.

3. Vlasništvo sadržaja

Sadržaji koji se nalaze na Portalu webDR.ba u vlasništu su DSO “Portal CME.ba”, partnera ili pojedinih autora, te se ni u kakvom obliku ne smiju reproducirati, distribuirati ili koristiti na način koji nije definiran ovim uvjetima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava.

4. Zaštita autorskih prava

Sadržaj na webDR.ba zaštićen je autorskim pravima. Upotreba sadržaja objavljenih na stranicama webDR.ba je dozvoljena u privatne, informativne, znanstvene i/ili edukativne svrhe.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na webDR.ba ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka webDR.ba.

5. Zaštita osobnih podataka

U okviru portala prikupljamo podatke na dobrovoljnoj osnovi. Osobni podaci korisnika ne dostavljaju se trećim osobama.

6. Privola na kontakt

Registracijom na mailingl istu, korisnik daje suglasnost i privolu da ga se kontaktira putem sredstava elektroničke komunikacije te da prima materijale i obavijesti Portala webDR.ba. Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu odjavom sa mailing liste na koju se prijavio.

7. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja Portala webDR.ba, nadležan je stvarno nadležni sud u Tuzli.

Korištenjem i/ili registracijom na Portalu webDR.ba korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja webDR.ba i da ih u cjelosti prihvaća.

U Tuzli, 10.05.2019.

Datum zadnje izmjene: 10.05.2019.

Sending
User Review
5 (1 vote)