Bolesti i stanja Lijekovi i suplementi

Vitamin D i astma

Niska razina D vitamina u krvi (“sunčani vitamin”) povezuje se s povećanim rizikom napada astme u djece i odraslih s astmom. Provedeno je nekoliko kliničkih ispitivanja u kojima je ispitano može li vitamin D spriječiti napade astme i poboljšati kontrolu simptoma astme u djece i odraslih. Međutim, rezultati iz studija koje se smatraju najvišom razinom dokaza (randomizirani kontrolirani pokus) do sada nisu procijenjeni u pregledu literature. Rađeno je sedam studija koje uključuju 435 djece i dvije studije koje uključuju 658 odraslih u pregledu. Pretražena je literatura objavljena do januara 2016. U analizu učestalosti teških napada astme uključena je jedna studija u kojoj je učestvovalo 22 djece i dvije studije u kojima je učestvovalo 658 odraslih. Trajanje studija bilo je u rasponu od 4 do 12 mjeseci. Većina osoba koje su učestvovala je imala blagu ili umjerenu astmu. Sve studije su uspoređivale D vitamin s placebom.Ljudi kojima je dat D vitamin su imali manje napada astme koje je trebalo liječiti oralnim steroidima ili parenrelano (intravenski). Prosječan broj napada po osobi po godini se smanjio s 0,44 na 0,28 s D vitaminom (dokaz visoke kvalitete). D vitamin je smanjio rizik od dolazaka u bolnicu s akutnim napadom astme od 6 po 100 do oko 3 po 100 (visoka kvaliteta dokaza).

D vitamin je imao mali ili nikakav učinak na funkciju pluća ili svakodnevne simptome astme (visoka kvaliteta dokaza). Otkrilo se da D vitamin nije povećao rizik od ozbiljnih nuspojava u dozama koje su bile ispitane (umjerena kvaliteta dokaza). Sva ova saznanja temelje se na procjeni studija visoke kvalitete.

Za vitamin D je utvrđeno da omogućuje određenu zaštitu protiv teških napada astme u odraslih koji pate od blage do umjerene astme. Potrebna su dalja istraživanja s naglaskom na djecu i ljude koji pate od učestalih teških napada astme prije nego se donesu konačne kliničke preporuke, iako je poznato da je vitamin D imunomodulator u smislu da modulira sintezu citokina i produkciju antitijela od strane B-limfocita.

OCIJENITE OVAJ ČLANAK:
Sending
User Review
5 (3 votes)
Oznake:

Dejan Dragišić

Dr. med. Dejan Dragišić, specijalista pneumoftiziolog. Zaposlen u dispanzeru za plućne bolesti i tuberkulozu u JU Dom Zdravlja Sarajevo. Primarno polje interesa alergologija, imunologija, astma i hronična opstruktivna plućna bolest kao i opšta pulmologija.