Bolesti i stanja

Kad se preklope astma i hronični bronhitis…

Astma-COPD sindrom preklapanja (ACOS) je kada pacijent ima simptome i astme i kronične opstruktivne plućne bolesti (HOPB). HOPB čini hronični bronhitis i plućni emfizem i/ili kombinacija obje bolesti. ACOS dijeli karakteristike oba HOPB i astme.

Sindrom preklapanja karakteriziran je varijabilnim protokom vazduha u disajnim putevima uz određeni stepen nepovratne bronhalne opstrukcije (smetnje protoku zraka). Glavni uzrok ACOS-a je astmatičar koji je dugogodišnji konzument duvanskih proizvoda. Smjernice za dijagnozu ACOS-a nisu utvrđene. Nejasno je da li dobro regulisana astma smanjuje rizik od razvijanja ACOS-a koji poslije prelazi u HOPB. A ni terapija nije jasno određena.

Glavni uzrok ACOS-a je astmatičar koji je dugogodišnji konzument duvanskih proizvoda.

Postojeći podaci koji definišu ACOS su vrlo ograničeni. Kako ovi bolesnici predstavljaju veliki dio bolesnika koji imaju astmu i HOPB-a, nužno je razviti dijagnostičke kriterije koji se lako koriste. Nekoliko je studija potvrdilo važnost primjene inhalacijskih kortikosteroida u liječenju ove bolesti. Japanske smjernice iz 2010. godine predlažu kombinaciju inhalacijskih kortikosteroida i dugodjelujućih beta-2 agonista kao prvi izbor u liječenju ovih bolesnika.

Nedavno su španjolske, česke i finske smjernice za liječenje HOPB-a predložile upotrebu inhalacijskih kortikosteroida kod ACOS-a. Liječenje sindroma preklapanja provodi se prema smjernicama za liječenje astme i HOPB-a te tako svi lijekovi dolaze u obzir: inhalatorni kortikosteroidi, antiholinergici, dugodjelući beta dva agonisti i antileukotrijenski lijekovi, tj. klinička procjena kombinacije ovih lijekova.

Što se tiče istraživača, nema načina za sprječavanje astme, ali može se smanjiti rizik od razvoja HOPB-a a to je dobro kontrolisana astma i prestanak pušenja. Svako ko ima bronhijalnu astmu bi trebao prestati konzumirati duvanske proizvode, ali i dalje je nejasno da li će prekid pušenja smanjiti rizik od nastanka ACOS-a a kasnije nastanka HOPB. Kad se razvije HOPB, puno se teže liječi i zahtjeva disciplinovanost pacijenata i dobru saradnju sa pulmologom.

OCIJENITE OVAJ ČLANAK:
Sending
User Review
5 (4 votes)

Dejan Dragišić

Dr. med. Dejan Dragišić, specijalista pneumoftiziolog. Zaposlen u dispanzeru za plućne bolesti i tuberkulozu u JU Dom Zdravlja Sarajevo. Primarno polje interesa alergologija, imunologija, astma i hronična opstruktivna plućna bolest kao i opšta pulmologija.

Video podcast