Bolesti i stanja Zdravlje i prehrana

Bruksizam – uzroci, vrste i posljedice škripanja zubima

Bruksizam ili škripanje zubima je poremećaj kretanja vilice koji se javlja tokom spavanja, a uključuje stezanje mišića vilice i kretnje donje vilice uslijed kojih dolazi do kontakta i oštećenja zuba gornje i donje vilice.

Ovo stanje uzrokuje dosta simptoma koji mogu biti neugodni i bolni, a uključuje upalna stanja, napetost i bolove u mišićima lica, bolove u viličnom zgloba kao i hronične glavobolje. Škripanje zubima koje se dešava kod bruksizma dovodi i do trošenja i oštećenja zuba, koja za posljedicu imaju preosjeljivost zuba, obojenja zuba, upalne promjene te gubitak visine zagriza. 

Zašto škripimo zubima?

Kao uzroci škripanja navodi se niz faktora a neki od njih su nepravilan zagriz i položaj zuba kao i prerane ekstrakcije i gubitak zuba. Osim ovih vrlo značajna skupina uzročnih faktora je iz grupe psihosocijalnih faktora. Ti uzroci su depresija i anksiozni poremećaji, visok nivo stresa, bijes I agresivnost. S obzirom da se efekti ovakvih stanja vežu za budno stanje, logično je da ćemo kod ovih osoba imati izraženije dnevno škripanje zubima. Kod ovih vrsta poremećaja škripanja terapije primarnih uzročnih faktora mogu u potpunosti riješiti i problem škripanja. Vrlo bitan razlog noćnog škripanja, koji zahtjeva terapiju zbog posljedica na cjelokupno zdravlje organizma su vezani za apneju u snu, odnosno poremećaje disanja i faza sna, gdje dolazi do prekida ciklusa spavanja, poremećaja u disanju i ciklusa buđenja kojeg se osobe obično i ne sjećaju, a najčešće se dešavaju tokom REM faze sna. Još jedan bitan factor se povezuje sa ovom vrstom poremećaja tjekom sna a to su poremečaji lučenja pojednih neurotransmitera, koji se također povezuju i sa nekim neurodegenerativnim oboljenjima kao što je Parkinosonova bolest. Škripanje zubima tokom noći može biti I posljedica konzumiranja velikih količina alkohola, kofeina, nikotina i droga, ali i kao nusefekat djelovanja pojednih vrsta lijekova.

Posljedice škripanja zuba uključuju oštećenje i gubitak zubne cakline što dovodi do zubne preosjetljivosti i lakšeg razvoja karijesa zuba, moguće frakture i pucanje zuba koji mogu dovesti do potrebe za endodontskim tretmanom i protetskim nadoknadama zuba, povlačenje desni u apikalnom smjeru – recesije desni, bolove i poremećaje u viličnom zglobu kao i bolove u mišićima lica i hronične glavobolje.

Koje vrste poremećaja škripanja zubima postoje?

Postoje dvije vrste bruksizma i oba tipa su  uzrokovana djelovanjem više uzročnih faktora. Prva vrsta škripanja je vezana za budno stanje (bruksomania) a kao mogući uzroci navode se strez, ljutnja, anksioznost, frustracije i tenzije. Kod nekih osoba se javlja kao navika vezana za stanja duboke koncentracije, Takve navike obično navode osobe na odgovornim i stresnim radnim mjestima.

Škripanje zubima tokom noći je prema navedenim uzrocima potpuno druga vrsta poremećaja. Dok se kao uzrok dnevnog škripanja zubima odnosno bruksomania-e navodi stres, anksioznost ili navike, kao uzroci noćnog škripanja navodi se poremećaj ciklusa spavanja, odnosno buđenje tokom noći I nepravilan ciklus sna, čak kada se i sjećate da ste se probudili. Ovakvi poremećaji su posljedica stvarnog poremećaja odnosno apneje u snu i poremećajima disanja tokom sna.

Koje su posljedice škripanja zubima?

Posljedice škripanja zuba uključuju oštećenje i gubitak zubne cakline što dovodi do zubne preosjetljivosti i lakšeg razvoja karijesa zuba, moguće frakture i pucanje zuba koji mogu dovesti do potrebe za endodontskim tretmanom i protetskim nadoknadama zuba, povlačenje desni u apikalnom smjeru – recesije desni, bolove i poremećaje u viličnom zglobu kao i bolove u mišićima lica i hronične glavobolje.

Vrlo značajno je napomenuti da ukoliko je škripanje zubima povezano sa apnejom u snu, postoji niz oboljenja sa kojima su poremećaji spavanja i apneja pri spavanju povezani a oni uključuju: srčana oboljenja, depresiju, GERD, a povećan je rizik i od razvoja neuroloških degenerativnih oboljenja. 

U slijedećem tekstu moći ćete saznati kako i sami možete uočiti znake bruksizma te koje su terapijske mogućnosti.

OCIJENITE OVAJ ČLANAK:
Sending
User Review
5 (4 votes)

Zerina Hadžić Smajić

Dr. Zerina Hadžić je doktor stomatologije i specijalista iz oblasti oralne medicine i parodontologije. Magistar je stomatoloških nauka i kandidat na doktorskom studiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.